Aktualności Borówiec

Dzień Kobiet w Borówcu

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie z Borówca na Dzień Kobiet.

07.03 (wtorek) g. 19:00 – Stara Szkoła

Tym razem poznamy tajniki sztuki makijażu. Wstęp wolny, jednak obowiązują zapisy u sołtysek.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania MPZP dla Borówca – arkusz 4 (teren przy ul. Głównej, od Wrzosowej do Deszczowej)

Uwaga! Ważne!

Do dnia 21 marca można składać w urzędzie wnioski do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4 (tereny ul Wrzosowej, Zapomnianej, Spółdzielczej, Buczynowej, Lisa Witalisa, Pod Borem Pod Lasem, Sosnowej, Żurawinowej, Deszczowej oraz Głównej od os. Marzenie (nr 18k) do Biedronki).

Każdy taki wniosek może złożyć poprzez wysłanie wiadomości na adres: kornik@kornik.pl ze wskazaniem nr działki, którego wniosek dotyczy. Obwieszczenie dotyczy przystąpienia do sporządzenia, zatem nie ma jeszcze propozycji planu.

Zbierane są nasze wnioski i jako sołectwo na pewno będziemy takie wnosić. O szczegółach w terminie późniejszym.

Zebranie wiejskie – wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w sołectwie Borówiec, które odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu. Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie (18:15).

2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

3. Powołanie komisji skrutacyjnej i objaśnienie zasad głosowania.

4. Zgłaszanie kandydatów na członka rady sołeckiej.

5. Przeprowadzenie wyborów członka rady sołeckiej- głosowanie tajne.

6. Ogłoszenie wyników głosowania i wyborów członka rady sołeckiej.

7. Zakończenie zebrania.

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Zapraszam,

Natalia Mucha – sołtyska sołectwa Borówiec

Zebranie wiejskie – Borówiec

Szanowni Mieszkańcy,

zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec, które odbędzie się 28 lutego 2023 roku o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie (19:15)

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2022

5. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022.

6. Przedstawienie propozycji zmiany w planie wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2023

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatkowania budżetu sołeckiego na rok 2023

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Grupy Odnowy Wsi z sołectwa Borówiec

9. Sprawy bieżące

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Serdecznie zapraszam,

Natalia Mucha – sołtyska sołectwa Borówiec

Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy – 02.03. g. 19:00

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

02.03.2023 r .o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie zaproszonych gości. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o 19:15

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2022

4. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa, zapraszam serdecznie,

Sylwia Brzoskowska – sołtyska sołectwa Borówiec Nowy

t. 735977217

Podatki 2023

Szanowni Państwo,

od czwartku 09.02.2023 sołtyski Borówca będą roznosić decyzje podatkowe oraz o wysokości opłaty za odpady.

W przypadku chęci samodzielnego odebrania, prosimy o kontakt:

515229675 Natalia Mucha – sołectwo Borówiec (ul. Poznańska i boczne oraz ul. Szkolna i boczne)

735977217 Sylwia Brzoskowska – sołectwo Borówiec Nowy (ul. Główna i boczne)

Nabór do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik

20 marca 2023 r. rusza nabór na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik.

W dniach od 20.03.2023 r. – 31.03.2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2023/2024, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 27.02.2023 r. godz. 8:00 do dnia 10.03.2022 godz. 15.00.

W dniach od 20.03.2023 r. – 07.04.2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kórnik.