Aktualności Borówiec

BEZPIECZNY SENIOR

Osoby w jesieni życia są grupą szczególnie narażoną na działania oszustów. Jak pokazują statystyki z roku na rok rośnie liczba nadużyć oraz modyfikacji technik manipulacyjnych względem tej grupy społecznej. Pokazuje to jak ważne jest podejmowanie edukacji seniorów w zakresie bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać i zmniejszyć ryzyko zagrożeń.
Z tego powodu z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego podjęto się organizacji programu profilaktycznego we współpracy ze służbami pod hasłem: „Bezpieczny Senior”. W ramach wspólnych działań przeprowadzone zostaną spotkania szkoleniowe ze specjalistami. W czasie szkoleń uczestnicy zapoznani zostaną z programem prewencyjnym Policji „Bezpieczne życie seniorów”. Poznają również zagrożenia lokalne oraz zagadnienia bezpieczeństwa w domu przeprowadzone przez Straż Miejską oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Kórniku. Seniorzy będą mieli także okazję zapoznać się z zagadnieniem pierwszej pomocy przedstawionymi przez Ratowników Medycznych. W ramach programu zostanie, także rozpropagowane „Pudełko życia” czyli akcja polecana przez środowiska medyczne, szczególnie ratowników i lekarzy pracujących w pogotowiu. Skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Uczestnicy akcji otrzymują szczelne pudełka, w których umieszczają informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pojemnik z tymi informacjami umieszczany jest w lodówce, czyli miejscu, łatwo dostępnym i obecnym w większości domów.
Spotkania wykładowe realizowane przez miasto i gminę Kórnik odbędą się:

1) 21.04 (piątek) godz. 16.00-18.00 sala OSP Czmoń,

2) 22.04 (sobota) godz. 10.00-12.00 Kórnik Dom Integracji Międzypokoleniowej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

3) 28.04 (piątek) godz. 16.00-18.00 Świetlica wiejska w Borówcu,

4) 12.05 (piątek) godz. 16.00-18.00 Sala OSP w Kamionkach.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem 790-262-404.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Robert Jankowski pod numerem 515-229-684.

Spotkanie z zastępcą Nadleśniczego Panem Ireneuszem Niemcem 23.03.2023 r. godz. 18:30

Stowarzyszenie Zielony Peryskop serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie z zastępcą Nadleśniczego Panem Ireneuszem Niemcem.

Tematem spotkania będzie wykaz prac gospodarczych (rębów leśnych) przewidzianych do wykonania w bieżącym roku w lasach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejscowości Borówiec i Kamionki.

Jeśli zatem chcecie Państwo wiedzieć w jakiej dokładnie lokalizacji oraz w jakim zakresie będą wycinane drzewa w 2023r. oraz mieć wpływ na wielkość wycinki zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Borówcu 23.03.2023r. o godz. 18:30

Konsultacje statutów sołectw

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik nr 25/2023 z dnia 8 marca 2023 r. w terminie od 13 do 27 marca będą przeprowadzane konsultacje społeczne w sprawie Statutu Sołeckiego.

Borówiec Nowy – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fc-a0fa-45ab-b8f7-91fdce07f671

Borówiec (Stary) – link do formularza konsultacji i projektu statutu:

https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0186d9fb-7ccc-4c66-9629-186cf5313e5a

Konsultacje będą odbywały się poprzez wypełnienie formularza opinii i uwag, a następnie jego zwrot w jednej z poniższych możliwości:

  1. złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
  2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1,62-035 Kórnik,
  3. wypełnienie w wersji elektronicznej poprzez platformę do konsultacji kornik.konsultacjejst.pl.

Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag.

Spotkanie mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy – 14.03.2023 r. godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Stowarzyszenie Zielony Peryskop serdecznie zaprasza mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy na spotkanie na którym omówimy propozycje zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borówiec – arkusz 4.

Głównym punktem spotkania będzie określenie funkcji dla terenu gminnego zakupionego w 2022 roku, zlokalizowanego między ul. Spółdzielczą a ul. Buczynową, działka nr 320/2.