Aktualności Borówiec

Dyskusja nad projektem MPZP

Dyskusja publiczna nad projektem MPZP odbędzie się 13 czerwca 2023 roku o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej ul. Szkolna 2.

Poniżej treść Obwieszczenia:

WB1-PP.6722.4.2021

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXXV/485/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu, ul. Szkolna 2, 62-023 Borówiec.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2023 r. 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych procedura planistyczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka – Bachman,  e – mail: abi@umig.kornik.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 11. Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WYJĄTKOWE WARSZTATY PLASTYCZNE ;-)

STOWARZYSZENIE 4U & CASA ANTONIO
zapraszamy na wyjątkowe warsztaty plastyczne 🥳🤩😮

Zapisy wyłącznie drogą telefoniczną
nr: 519 488 805 lub 511 699 682

Borówiecka Za-dyszka, VI edycja zakończona sukcesem!

Sukcesem jest przede wszystkim to, iż tylu wspaniałych ludzi dołączyło do Nas, aby w niedzielne przedpołudnie potrenować razem i pobiec leśną trasą.

Bardzo serdecznie dziękuje członkom Stowarzyszenia Zielony Peryskop oraz wolontariuszom, którzy od 8 rana działali, aby wszystko wyszło na medal.

Serdeczne podziękowania dla: Marka Małkowicza, Jerzego Walczyka, Jolanty Kaczmarek, Katarzyny Walczyk, Doroty Komorowskiej, Jerzego Andrzejewskiego, Krzysztofa Andrzejewskiego a także Józefa Antczaka. Byliśmy tak zagonieni, że nie mamy nawet wspólnego zdjęcia.

Wspaniałe wsparcie zaoferowali harcerze z Kórnika strzegący trasy oraz przeszło dwudziestoosobowa grupa wolontariuszy ze szkoły podstawowej w Kamionkach pod czujnym okiem Pani Joanny Ochockiej.

Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Szykownej z Hello Type Studio za oprawę graficzną biegu a także Arkadiuszowi Babińskiemu i fotografowi, który chce pozostać anonimowy 😉

Spytacie: kto był NAJSZYBSZY?

Pierwszy na mecie w tytułowej dyszce, z czasem 37:42 netto był Radosław WITKOWSKI z Robakowa, a w śród kobiet najszybciej pobiegła Bożena KUZAK z Poznania z czasem 45:42 netto.

Na dystansie 5 km z czasem 19:35 netto wbiegł na metę Norbert Gorzeń z Borówca oraz Katarzyna Główczyńska z Mechlina z czasem 25:15 netto.

Dzieci startowały w 5 kategoriach wiekowych.

Każdy uczestnik, który znalazł się w pierwszej trójce otrzymał nagrodę.

A nie byłoby nagród, gdyby nie wspaniali SPONSORZY!

DZIĘKUJEMY im z całego serca:

• FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

• GMINA KÓRNIK

• FAIR PLAY – centrum handlowo-usługowe Szczytniki

• EKO KAMIONKI – centrum handlowo-usługowe Kamionki

• GRZEŚKOWIAK

• Tomasz Nyckowski

• Galeria Mini

• Delikatesy Centrum Kamionki

• Futurum

• Sołectwo Borówiec Nowy

• Sołectwo Borówiec Stary

• Aral

• Stowarzyszenie 4U

Każdy nagrodzony dorosły uczestnik otrzymał zestaw kosmetyków z firmy SUNEW MED+

A wśród nagród znalazły się min. vouchery:

• Restauracji Autorska

• Restauracji LOFT 46

• Casa Antonio

• Harmona Studio

• DASH

• BORBE

• DIAMOND

Wspaniałe zajęcia dla dzieci PRZYGOTOWALI :

• Przedszkole Śpiewający Włóczykije

• Mini Basket Academy – Daria Mieloszyńska

Rozgrzewkę przed biegiem profesjonalnie poprowadził:

• Paweł Kurzawski z Panda Systema

Charytatywną caffeejkę z najlepszym ciastem zorganizowało:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach a zbiórka została przekazana mamie Haneczki.

DZIĘKUJEMY i zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej Link do wszystkich zdjęć z biegu: https://photos.app.goo.gl/n9sSWxfTNptZ4zna8

Dzień Dziecka w Borówcu

Sołtyski i rady sołeckie Borówca Starego i Nowego serdecznie zapraszają wszystkie dzieci z Borówca na festyn z okazji Dnia Dziecka. Czekamy na Was w sobotę 27 maja od 11:00 do 14:00. Będzie słodko i wesoło, aktywnie i kolorowo! Podczas festynu wspieramy małą Hanię z Borówca. Zapraszamy

Wycieczka rowerowa do Koszut i Annopla razem z KGW Borówiec.ONe.

Zapraszamy na wspólną wycieczkę rowerową do Koszut i Annopla w ramach projektu „Rowerem po zdrowie”. Zwiedzimy Muzeum Ziemi Średzkiej i browar Gzub. Wyruszamy o godz. 10 ze Starej Szkoły w Borówcu. Trasa ok 20 km. Wracamy busem a rowery poróżują na przyczepie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

Małgorzata Klary- Janowska, Jarosław Janowski KGW Borówiec.ONe

KGW Borówiec.ONe zaprasza na piknik pn. „Babskie sprawy”

Nie zbliżaj się, nie dotykaj, nie zabieraj

Uwaga! Jeżeli podczas spaceru spotkacie w lesie lub w trawie małą sarenkę, nie dotykajcie jej i nie zabierajcie. Swoje młode, które są zbyt słabe żeby podążać za rodzicami, sarny i jelenie zostawiają ukryte w trawie. Dzięki temu, że małe sarenki nie mają zapachu, są praktycznie niewyczuwalne dla drapieżników. Niemniej sarenka dotknięta przez człowieka nabiera ludzkiego zapachu, co powoduje, że matka może ją odrzucić. Pamiętajmy też, by podczas spacerów trzymać psa na smyczy. Pierwsze małe sarenki były już widziane w okolicach Borówca. Pozdrowienia dla P. Krzysztofa, który zwrócił uwagę na ww. sprawę.

Piknik weimarski w Kórniku

Borówiecka Za-dyszka, VI edycja

Już za 10 dni startujemy: mali i duzi – w naszym lokalnym crossie Borówiecka Za-dyszka.

W tym roku hasłem przewodnim jest: „Cokolwiek robić warto, warto robić dobrze” powiedzenie Jadwigi Zamoyskiej, gdyż to właśnie ona jest Patronką roku 2023.

Dla Nas warto „PODJĄĆ WEZWANIE” i stawić się na mecie 14 maja 😉

W tym roku na prośbę uczestników poszerzyliśmy kategorie startowe. Po raz pierwszy pojawi się Nordic Walking jako osobna kategoria.

 A co przygotowaliśmy dla dzieci po zawodach:

„Zabawy sportowe”, które poprowadzą nauczyciele przedszkola Śpiewający Włóczykije

oraz

„Pierwsze kroki w koszykówce”, którymi przewodzić będzie Pani Daria Mieloszyńska z Mini Basket Academy.

 W ramach akcji „Kórnik z sercem” Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach przygotuje słodkie wspaniałości dzięki, którym będziemy mogli wesprzeć naszą Hanię Hryciuk z Borówca.

 
ZAPRASZAMY 14.05.2023 r.
Zapisy na https://plus-timing.pl/