Odbiór odpadów wielkogabarytowych

  • Miejsce:
    ul. Poznańska (i boczne), ul. Główna (i boczne)
  • Początek:
    24 2015 07:00

Wystawić można: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD), meble, kanapy, sofy, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery