Ryczytal Paraliryczny – koncert liryczno-humorystyczny

  • Miejsce:
    Biblioteka w Kórniku - salka na piętrze
  • Początek:
    26 2016 18:00

ryczytal