Aktualności Borówiec

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

w środę, 12.09.2018 r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej

przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019, który wynosi 56 395,90 zł oraz sprawy bieżące.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego i dyskusja.
5. Podjęcie uchwały dot. podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2019.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Na zabranie zaproszony został również p. Burmistrz.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217

Nawożenie pól uprawnych – od 06.08.2018 r.

Drodzy mieszkańcy,

w dniu dzisiejszym otrzymałam informację o rozpoczęciu nawożenia pól na terenie Borówca Nowego nawozami organicznymi.

Planowany termin rozpoczęcia prac: 06.08.2018 r.

Jednocześnie informuję, że przekazałam sugestię wykonania prac w pierwszej połowie tygodnia celem uniknięcia sytuacji sprzed roku, kiedy najbardziej intensywny, nieprzyjemny zapach unosił się w weekend, uniemożliwiając tym samym korzystanie z ogrodów.

Otrzymałam również zapewnienie, że nawóz będzie od razu przykrywany celem minimalizacji odoru.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Bezpłatne badania cytologiczne w Borówcu!

Drogie mieszkanki,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych. W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 3 latach nie korzystały z profilaktycznych badań w ramach NFZ.

Cytobus zaparkuje w dniu 07.09.2018 r. (piątek) w godz. 14:00 – 17:00 przy Starej Szkole w Borówcu.

Badania będą przeprowadzone przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań.

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Powstało oświetlenie ulicy Granicznej

Szanowni Państwo,

decyzją zebrania wiejskiego z 2016 roku, spośród zaproponowanych ulic do oświetlenia: Grzybobranie, Graniczna, Nad Potokiem, w drodze głosowania wybrano ulicę Graniczną (przewagą kilku głosów). Z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy wówczas kwotę 6 000 zł na opracowanie projektu, który wraz z końcem lipca 2018 r. został zrealizowany.

Uprzejmie proszę o kierowanie ewentualnych uwag co do wykonania prac na adres: borowiecnowy.soltys@gmail.com lub bezpośrednio do urzędu.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym złożyłam w urzędzie zapytanie dotyczące statusu prac nad opracowaniem harmonogramu oświetlania ulic. Pragnę także podkreślić, że temat ten będzie przedmiotem obrad zebrania wiejskiego, które zostanie zwołane w pierwszej połowie września. O szczegółach powiadomię Państwa osobnym wpisem.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735 977 217

Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy: 15.05 (wtorek) g. 19:30

Szanowni Mieszkańcy,

serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się

we wtorek, 15.05.2018r.

o godzinie. 19:30

w świetlicy wiejskiej w Borówcu

przy ul. Szkolnej 2, w małej sali.

 

W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godzinie 19:45.

Głównym tematem obrad będzie ustalenie opinii zebrania wiejskiego do projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik dotyczącej zmian związanych z nowelizacją Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dodatkowo porozmawiamy o propozycjach projektu do Budżetu Obywatelskiego i sprawach bieżących.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (lub drugi termin).
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedłożenie projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kórnik, ustalenie opinii zebrania wiejskiego i głosowanie.
5. Dyskusja na temat propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Wiosenny marsz z kijkami już za nami!

W minioną sobotę, 07.04.2018 r., w Borówcu odbył się kolejny już marsz z kijkami. Zgodnie z zapowiedziami, pogoda rozpieszczała uczestników. W towarzystwie wiosennego słońca grupa ponad 30 osób wyruszyła na około 6 kilometrowy marsz z kijkami. Trasa marszu wiodła malowniczymi lasami Borówca. Po przeprowadzeniu rozgrzewki, wyruszyliśmy na szlak, a nasi instruktorzy przez cały czas trwania wydarzenia czuwali nad naszą prawidłową technika chodzenia. Co więcej, przygotowali oni równiez szereg atrakcji dla wszystkich uczestników, które czekały na trasie. Mam nadzieję, że zabawa dla wszystkich była udana.

Na zakończenie marszu, po rozciąganiu, każdy z uczestników otrzymał wiosenny upominek – bratka.

Już dziś zapraszam na nasz listopadowy marsz, a tymczasem zachęcam do obejrzenia zdjęć.

Wiosenne wyrównywanie dróg

Urząd Miasta i Gminy Kórnik poinformował, że zlecono prace związane z mechanicznym profilowaniem dróg gruntowych wraz z ewentualnym dosypaniem tłucznia granitowego na terenie Borówca Nowego. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy drogi, która nie została ujęta w wykazie ulic, proszę o kontakt pod nr: 735 977 217.

W przypadku ulicy Maślakowej, zgłosiłam jej naprawę w ramach gwarancji.

Wykaz ulic objętych zleconymi pracami:

Borowikowa

Borówkowa

Deszczowa

Fiołkowa

Grzybobranie

Jesionowa

Kozakowa

Kurkowa

Lisa Witalisa

Podgrzybkowa

Poziomkowa

Prawdziwkowa

Różana

Skwer Brzozowy

Skwer Topolowy

Słowikowa

Spółdzielcza

Świerkowa

T.Wolniewicza

Wierzbina

Wrzosowa

Żurawinowa

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

Wspólne sadzenie lasu – 14.04.2018 g. 9:00

Drodzy Mieszkańcy,

w najbliższą sobotę (14.04.2018) od godz. 9:00 będziemy mogli wziąć udział we wspólnym nasadzeniu lasu, który w zeszłym roku został wycięty u zbiegu ulic Zapomnianej i Spółdzielczej w Borówcu.

Wydarzenie to ma nie tylko wymiar integrecyjno-rekreacyjny, lecz także edukacyjny. Podczas nasadzeń leśniczy z leśniczówki Drapałka opowie nam o życiu lasu oraz chętnie udzieli odpowiedzi na nasze pytania. Czy wiedzieliście, że wprowadzanie sadzonek na grunt, na którym wcześniej rósł las nazywamy odnowieniem lasu, w przeciwieństwie do zalesienia czyli wprowadzenia lasu na grunty dotąd niezalesione?

Zapraszamy do udziału zarówno dorosłych, jak i dzieci! Prosimy o zabranie własnych szpadli.

Ze swojej strony gwarantujemy rękawiczki oraz napoje. Dzięki przychylności nadleśnictwa, będziemy mieć spory zapas sadzonek oraz poczęstunek dla osób zaangażowanych.

W razie dodatkowych pytań, służę pomocą,

Sylwia Brzoskowska

Harmonogram oświetlania ulic w Borówcu Nowym

Szanowni Państwo,

w dniu 19.02.2018 otrzymałam pismo od Rady Miasta i Gminy Kórnik z prośbą o wskazanie trzech kluczowych inwestycji związanych z oświetleniem ulic w sołectwie. Pismo miało związek z przystąpieniem rady do prac nad harmonogramem oświetlania ulic w całej gminie.

Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż na zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec Nowy, które odbyło się w dniu 07.02.2018 r., wspólnie omawialiśmy ten temat, niejako wyprzedzając oficjalne pismo, ażeby wypracować propozycję, która będzie najbardziej sprawiedliwa.

Jako sołtys, po uzgodnieniach z radą sołecką Borówca Nowego, zaproponowałam rozwiązanie tożsame jak dla harmonogramu dróg tj. algorytm zawierający 3 zmienne:

1.Charakter ulicy (1-lokalna, 3- dojazdowa, 6- główna)

2.Długość ulicy

3.Ilość budynków na ulicy

Waga= (charakter ulicy*ilość domów)/(długość ulicy w m/100)

Liczba domów została zaktualizowana przeze mnie we wrześniu 2017, a wskutek zastosowania powyższego równania przedstawiłam na zebraniu tabelę z wykazem ulic wg wag. Pierwsze z nich prezentowały się następująco:

Nazwa ulicy Ch. Długość Liczba domów Waga
Nad Potokiem 3 700 21 9
Borowikowa 3 500 13 7,8
Maślakowa 3 400 10 7,5
Pod Borem 3 650 16 7,4
Spółdzielcza 3 650 16 7,4
Grzybobranie 3 800 18 6,75
Pod Lasem 3 650 14 6,5
Różana 1 300 18 6

 

Zaproponowałam, by w pierwszej kolejności oświetlić ulice, które są ulicami doprowadzającymi do pozostałych, lokalnych dróg (oznaczone kolorem czerwonym), co po owocnej dyskusji zostało oficjalnie zaakceptowane przez uczestników zebrania. Jednocześnie zapewniam, że cały ranking zostanie Państwu przedstawiony po kolejnej aktualizacji liczby budynków, którą planuję wykonać w maju. Na wniosek kilkorga z mieszkańców rozważam także wprowadzenie kolejnej zmiennej do algorytmu dla pozostałych ulic, tj. długość okresu zamieszkiwania. Myślę, że ten temat będzie przedmiotem obrad kolejnego zebrania.

Podsumowując, pismem z dnia 12.03.2018 r. przekazałam Radzie Miasta i Gminy Kórnik propozycję oświetlenia w najbliższym czasie 4 ulic z Borówca Nowego, przy czym podkreśliłam, iż w mojej opinii liczba ulic przeznaczonych do oświetlenia z danej miejscowości powinna być obliczona proporcjonalnie do wielkości sołectwa (liczby jego mieszkańców i liczby ulic w danych sołectwie). W przeciwnym wypadku, Borówiec może czekać na poprawę bezpieczeństwa na drogach nawet kilkanaście lat. Jeśli otrzymam odpowiedź, niezwłocznie ją Państwu przekażę.

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy

 

Wiosenny marsz z kijkami w Borówcu!

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję borówieckiego marszu z kijkami!
W tym roku spotykamy się w dniu 07.04.2018 r. (sobota) o godz. 11:00 na boisku przy Starej Szkole w Borówcu.

Po krótkiej rozgrzewce, prowadzonej przez instruktorów Nordic Walking, wybierzemy się na około 6-cio kilometrowy marsz po okolicznych lasach.
Zapraszamy wszystkich, nawet te osoby, które jeszcze nigdy nie miały przyjemności maszerowania z kijkami. Nasi instruktorzy przez cały czas trwania marszu będą czuwać nad prawidłową techniką. Osoby, które nie posiadają własnych kijków i chciałyby skorzystać z bezpłatnie udostępnianych przez nas, prosimy o wcześniejszą rezerwację.

Uczestników zapraszamy do zapisywania się do wydarzenia, pozwoli nam to oszacować potencjalną liczbę uczestników.
Dla każdego przewidujemy wiosenny upominek!

Zapraszamy!

Sołtyski i Rady Sołeckie Borówca i Borówca Nowego