Aktualności Borówiec

Drugi Borówiecki Spływ Kajakowy

Koło Gospodyń Wiejskich „Borówiec.ONe” zaprasza na drugi spływ kajakowy z Radzewic do Rogalinka, w dniu 9 lipca. Obowiązują zapisy!

Borówiecki Spływ Kajakowy 2022

Wakacje rozpoczęliśmy spływem kajakowym. W dniu 25 czerwca, blisko 30 osobowa grupa kajakarzy popłynęła z KGW Borówiec.ONe z Radzewic do Rogalinka. Wspaniała pogoda i humory oraz niesamowita dawka przyrody w jednym. Pokonywana trasa jest jedną z najbardziej malowniczych na Warcie.
Dziękujemy, że byliście z nami.
Dziękujemy naszym Partnerom z Kajakuj.pl, docieramy się i nasze wspólne działania są coraz lepsze!
Projekt był dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie, bardzo dziękujemy!
Zapraszamy na kolejny spływ już 9 lipca… zapisy wkrótce..

KGW Borówiec.ONe/ Małgorzata Klary- Janowska/ Jarosław Janowski

Dyskusja publiczna ws. studium

Przedstawiam poniżej skrótowy opis 5 godzinnej dyskusji, która miała miejsce w poniedziałek w sali OSP Kórnik. Notatka ta jest próbą zobiektywizowania jej przebiegu i streszczenia najważniejszych faktów.

W dniu 20.06 odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami ( z dokumentem studium można zapoznać się pod adresem: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

W spotkaniu udział wzięli Wiceburmistrzowie, pracownicy wydziału planowania przestrzennego, autorzy projektu z kancelarii urbanistycznej oraz licznie przybyli mieszkańcy. W kontekście Borówca rozmawiano m.in. o wątpliwościach ws.: lokalizacji planowanego cmentarza, drogi powiatowej łączącej Borówiec i Mościenicę, ulicy Spółdzielczej jako drodze zbiorczej czy też dopuszczalnych w projekcie możliwościach zagospodarowania tzw. „wielkich pól”, oznaczonych w studium symbolem US*US.

Dyskusja przebiegała burzliwie, gdyż omawiano tematy ważne, o które lokalna społeczność zabiega bezskutecznie od lat. Ze strony przedstawicieli mieszkańców padło wiele merytorycznych argumentów podważających zasadność budowy drogi powiatowej przez kompleksy leśne, powodującej konieczność wycinki wielu cennych drzew, generującej hałas oraz de facto odcinającej osiedla od lasów i terenów rekreacyjnych, dla których się do Borówca wprowadziliśmy. Dzięki determinacji jednego z Panów, p. Wiceburmistrz Dominiak zobowiązał się do złożenia w Zarządzie Dróg Powiatowych pisma z prośbą o zniesienie kategorii drogi powiatowej dla naszego duktu leśnego. Poinformowano mieszkańców, że działania takie mogą zatrzymać procedurę uchwalenia studium.

Nie zapadły żadne wiążące decyzje w kontekście zmiany lokalizacji planowanego cmentarza w Borówcu. Szczególne zastrzeżenia, poza lokalizacją w środku lasu, budziły wielkość cmentarza, jak również wyznaczone drogi dojazdowe oraz zagrożenia wynikające z jego ewentualnej budowy zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności (wzmożony ruch, autobusy, hałas, powstanie okołocmentarnej działalności handlowo-usługowej). Włodarze poinformowali zgromadzonych, że prowadzą rozmowy nad znalezieniem innej lokalizacji dla cmentarza, niemniej jednak ze względu na wstępny etap prac nie ujawniono żadnych szczegółów. Nie mamy też pewności, czy prowadzone rozmowy zakończą się powodzeniem.

Stanowisko mieszkańców zostało podczas dyskusji wyraźnie zaakcentowane, a w dalszym etapie procedowania studium powinniśmy złożyć uwagi do projektu, co można uczynić poprzez stronę: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Termin składania uwag został przedłużony do 01.08.2022 r.

Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcenie swojego czasu i udział w dyskusji, za cenny i merytoryczny wkład w dyskusję, jak również za wszystkie emocjonalne wystąpienia, którymi się Państwo podzielili by pokazać, jak ważne są poruszone tematy.

Sylwia Brzoskowska

sołtyska Borówca Nowego

Kórnickie wianki – 25.06.2022

Głosujemy na projekt dla Borówca – Budżet Obywatelski

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim rozpoczęte. Postawmy „kropkę nad i” i zagospodarujmy kompleksowo teren przy ul. Gruszkowej. 3 etap CBA to projekt nr 9! Pumptrack dla młodzieży jest super, ale jego otoczenie wymaga jeszcze sporo nakładów. Plac zabaw dla dzieci jest projektowany, zatem zadbajmy teraz o dorosłych i seniorów oraz o zieleń! Nasadzenia, w tym łąki przyjazne motylom i zapylaczom, ogród deszczowy, przyrodnicza ścieżka edukacyjna, siłownia plenerowa, stoły do gier – to tylko niektóre z planowanych atrakcji! Głosujemy na duży projekt nr 9! (zadania małe przechodzą wszystkie, ze względu na małą ilość zgłoszonych zadań).

Kornik.budzet-obywatelski.org
Zadanie nr 9, EKOPROJEKT, głosują także dzieci!

Finał projektu „Zagrajmy w planszówki”

W dniu 11 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Zagrajmy w planszówki”, organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec.ONe. Cykl spotkań zgromadził wielu miłośników planszówek i karcianek… trochę odeszliśmy od komputera…
Dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę z KGW Borówiec.ONe i Cubem.
Dziękujemy Fundacji Zakłady Kórnickie za dofinasowanie projektu.
Zapraszamy na kolejną edycje projektu w okresie jesienno-zimowym.

Małgorzata Klary-Janowska, Jarosław Janowski

Borówiecki spływ kajakowy 2022

Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec.ONe zaprasza na spływ kajakowy w dniu 25 czerwca 2022 roku. szczegóły na plakacie.

Małgorzata Klary- Janowska, Jarosław Janowski/ KGW Borówiec.ONe

Kórnickie Spotkania z Białą Damą

Dyskusja publiczna dot. studium

Przypominam o dyskusji publicznej dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentu wyznaczającego ogólną politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania.

Termin: 20.06.2022 r. g. 16:00

Miejsce: OSP Kórnik

W 2017/2018 roku jako mieszkańcy Borówca licznie składaliśmy wnioski do tegoż studium w zakresie cmentarza, dróg dojazdowych, drogi powiatowej, ograniczenia możliwości zabudowy bliźniaczej i szeregowej czy też konieczności wrysowania terenów zielonych. Z dokumentem studium można zapoznać się pod adresem: https://kornik.konsultacjejst.pl/konsultacje/0180efd3-3fb2-4ed7-9b3b-67e345dea4fb

Jest to również strona, za pomocą której można złożyć uwagi.

Dodatkowo na stronie: kornik.e-mapa.net klikając drzewko warstw-> zagospodarowanie przestrzenne -> projekt studium można zobaczyć projekt studium naniesiony na poszczególne działki.

Na dziś ostateczny termin składania uwag to 01.07.

Zagrajmy w planszówki, trzecie spotkanie

Koło Gospodyń Wiejskich „Borówiec.ONe zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach projektu „Zagrajmy w planszówki”. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 11 czerwca w świetlicy wiejskiej (Stara Szkoła) w godzinach 12.30-14.30. Zapraszamy miłośników gier planszowych w różnym wieku.
Przypominamy, że we wtorek (7 czerwca) o 19.00 kolejne zajęcia w ramach BUTa czyli Borówieckiego Uniwersytetu Tanecznego.
Małgorzata Klary- Janowska KGW Borówiec.ONe