Działania antyodorowe Aquanetu w Borówcu

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z napływającymi do mnie licznymi zgłoszeniami dotyczącymi brzydkich zapachów unoszących się w ciągu ulicy Głównej w Borówcu, przeprowadzona została wizja lokalna z pracownikami firmy Aquanet w w/w rejonie, która potwierdziła istnienie problemu.

Poniżej przekazuję oficjalne stanowisko Aquanetu:

„W związku z otrzymanym Pismem z dnia 07.10.2015 r. dot. „uciążliwości zapachowej” w imieniu Spółki Aquanet pragnę poinformować, że w rejonie miejscowości Borówiec i Kamionki, dokonaliśmy wizji sieci kanalizacyjnej oraz  przepompowni ścieków w rejonie Kamionek, Borówca, a także Daszewic i Głuszyny. Podczas wizji stwierdzono, iż bezpośrednią przyczyną powodującą zwiększone wydzielanie zapachów złowonnych w rejonie Borówca i Kamionek są niewielkie ilości dopływających ścieków w rurociągach tłocznych. Niewielkie przepływy powodują bowiem odkładanie się osadów w kanałach sanitarnych oraz dłuższe czasy przetrzymania ścieków w zbiornikach przepompowni. To z kolei prowadzi do zagniwania ścieków i osadów generując uciążliwości zapachowe.
W celu ograniczenia powyższego problemu wdrożono następujące działania w zakresie zarówno sieci  kanalizacyjnej  jak i  przepompowni ścieków:

  • okresowe,  sukcesywne  czyszczenie  oraz płukanie sieci kanalizacyjnej (min. raz w tygodniu)
  • doszczelnienie włazów kanałowych oraz montaż filtrów podwłazowych
  • bieżący pomiar stężenia siarkowodoru w kanalizacji sanitarnej
  • zastosowanie  filtrów  węglowych  o  zwiększonej  chłonności powietrza złowonnego w kominkach wentylacyjnych komór przepompowni ścieków.

Nawiązując do spotkania, które miało  miejsce w miejscowości Borówiec ul. Główna/Słowikowa, nadmieniamy, iż pomimo prowadzenia powyższych działań zapobiegawczych przez naszą Spółkę, sytuacja w­ rejonie Państwa  zamieszkania powinna się sukcesywnie poprawiać wraz ze wzrostem ilości przyłączy sanitarnych odbiorców.”

Ponadto w dniach, w których prowadzone jest płukanie sieci kanalizacyjnej, uciążliwości zapachowe mogą być szczególnie dotkliwe, gdyż prowadzone działania powodują unoszenie się oparów do góry.

Jeśli w/w prace nie pozwolą zniwelować problemu, uprzejmie proszę o zgłaszanie tego bezpośrednio do mnie pod nr 735­ 977­ 217.

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska – sołtys sołectwa Borówiec Nowy