Harmonogram oświetlania ulic w Borówcu Nowym

Szanowni Państwo,

w dniu 19.02.2018 otrzymałam pismo od Rady Miasta i Gminy Kórnik z prośbą o wskazanie trzech kluczowych inwestycji związanych z oświetleniem ulic w sołectwie. Pismo miało związek z przystąpieniem rady do prac nad harmonogramem oświetlania ulic w całej gminie.

Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż na zebraniu wiejskim sołectwa Borówiec Nowy, które odbyło się w dniu 07.02.2018 r., wspólnie omawialiśmy ten temat, niejako wyprzedzając oficjalne pismo, ażeby wypracować propozycję, która będzie najbardziej sprawiedliwa.

Jako sołtys, po uzgodnieniach z radą sołecką Borówca Nowego, zaproponowałam rozwiązanie tożsame jak dla harmonogramu dróg tj. algorytm zawierający 3 zmienne:

1.Charakter ulicy (1-lokalna, 3- dojazdowa, 6- główna)

2.Długość ulicy

3.Ilość budynków na ulicy

Waga= (charakter ulicy*ilość domów)/(długość ulicy w m/100)

Liczba domów została zaktualizowana przeze mnie we wrześniu 2017, a wskutek zastosowania powyższego równania przedstawiłam na zebraniu tabelę z wykazem ulic wg wag. Pierwsze z nich prezentowały się następująco:

Nazwa ulicy Ch. Długość Liczba domów Waga
Nad Potokiem 3 700 21 9
Borowikowa 3 500 13 7,8
Maślakowa 3 400 10 7,5
Pod Borem 3 650 16 7,4
Spółdzielcza 3 650 16 7,4
Grzybobranie 3 800 18 6,75
Pod Lasem 3 650 14 6,5
Różana 1 300 18 6

 

Zaproponowałam, by w pierwszej kolejności oświetlić ulice, które są ulicami doprowadzającymi do pozostałych, lokalnych dróg (oznaczone kolorem czerwonym), co po owocnej dyskusji zostało oficjalnie zaakceptowane przez uczestników zebrania. Jednocześnie zapewniam, że cały ranking zostanie Państwu przedstawiony po kolejnej aktualizacji liczby budynków, którą planuję wykonać w maju. Na wniosek kilkorga z mieszkańców rozważam także wprowadzenie kolejnej zmiennej do algorytmu dla pozostałych ulic, tj. długość okresu zamieszkiwania. Myślę, że ten temat będzie przedmiotem obrad kolejnego zebrania.

Podsumowując, pismem z dnia 12.03.2018 r. przekazałam Radzie Miasta i Gminy Kórnik propozycję oświetlenia w najbliższym czasie 4 ulic z Borówca Nowego, przy czym podkreśliłam, iż w mojej opinii liczba ulic przeznaczonych do oświetlenia z danej miejscowości powinna być obliczona proporcjonalnie do wielkości sołectwa (liczby jego mieszkańców i liczby ulic w danych sołectwie). W przeciwnym wypadku, Borówiec może czekać na poprawę bezpieczeństwa na drogach nawet kilkanaście lat. Jeśli otrzymam odpowiedź, niezwłocznie ją Państwu przekażę.

 

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy