Kontrola dot. wykonania podłączeń kanalizacyjnych

Poniżej przekazuję informację pozyskaną z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik:

Informacja do Mieszkańców miejscowości Kamionki i Borówiec:

Spółka Aquanet, biorąc pod uwagę zbliżający się termin spełnienia wymagań Dyrektywy ściekowej i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, planuje w grudniu przeprowadzić kontrolę wykonania podłączeń kanalizacyjnych w miejscowościach Kamionki i Borówiec, gdzie w ostatnich latach były realizowane inwestycje kanalizacji sanitarnej.

Mieszkańcy, którzy dokonali podłączenia instalacji wewnętrznej nieruchomości z wybudowanym przyłączem, a jeszcze nie powiadomili Spółki o powyższym, zgodnie z zawartą umową proszeni są o pisemne zgłoszenie tego faktu.

Ze względu na grożące Gminie wysokie kary w przypadku nie wypełnienia wymogów w zakresie ograniczenia ilości czynnych zbiorników bezodpływowych, należy zintensyfikować działania zmierzające w tym kierunku.”

pozdrawiam

Sylwia Brzoskowska – sołtys sołectwa Borówiec Nowy

borowiecnowy.soltys@gmail.com