Oświetlenie ulic Pod Borem i Pod Lasem

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że na dzisiejszej sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik jednogłośnie przegłosowano zmianę uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na rok 2016. Wśród wprowadzanych zmian znalazła się m.in. inwestycja polegająca na budowie oświetlenia ulic Pod Borem i Pod Lasem. Na chwilę obecną przewidziano do realizacji I etap inwestycji, a jej rozpoczęcie nastąpi jeszcze przed kwietniem 2016.

pozdrawiam

 
Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217