Utwardzanie ulic pomiędzy Pod Borem i Pod Lasem

Zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego sołectwa Borówiec Nowy oraz zapewnieniami p. Burmistrza, w najbliższym czasie gmina przystąpi do częściowej likwidacji pylistych nawierzchni w Borówcu.

Otrzymałam informację, iż w nadchodzącym tygodniu rozpocznie się utwardzanie dróg pomiędzy ul. Pod Borem a ul. Pod Lasem. W pierwszym etapie destrukt zostanie ułożony na ulicach Skwer Brzozowy, Jesionowa, Skwer Topolowy, a w kolejnych etapach na pozostałych ulicach. Niestety na razie nie zadeklarowano terminu dla pozostałych ulic, a zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego oprócz w/w ulic były to także ul. Wierzbina, Bukowa, Świerkowa, Lisa Witalisa, Kurkowa oraz fragment ul. Buczynowej.

Zarówno termin utwardzania, jak i ilość ulic wybranych do realizacji uzależniona jest od dostępności materiału, tj. tzw. pofrezu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska