Jako, że święta już tuż tuż a nasze myśli zaczynają coraz szybciej krążyć wokół pierników i karpia chciałabym złożyć życzenia:

Korzystając z okazji chciałabym poświęcić chwilkę na podsumowanie mojej działalności jako radnej w tym kończącym się roku. 

Dwoma najważniejszymi zrealizowanymi inwestycji dla Borówca w 2022 roku, wnioskowanymi przeze mnie był zakup terenu pod plac zabaw w sołectwie Borówiec Nowy oraz remont elewacji świetlicy wiejskiej, która stanowi serce naszej miejscowości.

W pracach na sesjach Rady Miasta i Gminy w 2022 r. złożyłam wnioski dot.:

 • modernizacji ul. Borowej w Borówcu;
 • zainstalowania spowalniaczy na ul. Szkolnej w Borówcu;
 • uregulowania wjazdu na ul. Gruszkową w Borówcu (wniosek łączny z Jarosławem Janowskim);
 • modernizacji ul. Poziomkowej w Borówcu;
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu przeznaczonego pod plac zabaw na ul. Buczynowej w Borówcu;
 • instalacji luster drogowych na zakręcie ul. Telewizyjnej w Koninku;
 • przestawienia tablicy z nazwą miejscowości, aby obejmowała osiedle na ul. Radiowej w Koninku;
 • modernizacji ul. Żurawinowej w Borówcu;
 • przyspieszenia prac nad arkuszem nr 4 – miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego w sołectwie Borówiec Nowy;
 • modernizacji ul. Letniej w Borówcu.
 • modernizacji ul. Borowikowej w Borówcu.

Złożyłam Interpelacje dot.:

 • uregulowania oznakowania w strefie zamieszkania w Kamionkach – ul. Platanowa, osiedle Azaliowe oraz ustanowienie strefy zamieszkania na ul. Pod Lasem i Pod Lasem w Borówcu;
 • ponowienie kwestii strefy zamieszkania w Kamionkach – interpelacja z Jerzym Walczykiem;
 • naprawienia nawierzchni na ul. Pisarskiej i Telewizyjnej w Koninku.

Złożyłam wnioski i pisma poza sesją dot.:

 • aktualizacji harmonogramu jazdy autobusu 599 dowożącego pasażerów na dworzec w Gądkach – skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik;
 • podjęcia działań zmierzających do pozbawienia drogi 2470P dotychczasowej kategorii oraz wykreślenia ww. drogi z map Zarządu Dróg Powiatowych –skierowany do Powiatu Poznańskiego;
 • współuczestniczyłam w propagowaniu petycji dot. likwidacji szkółek Kórnickich;
 • współuczestniczyłam w propagowaniu sprzeciwu dot. planowanej na terenie gminy Kórnik linii Centralnego Portu Komunikacji.

Jako członek Stowarzyszenia Zielony Peryskop złożyłam wniosek do Burmistrza MiG Kórnik dot.:

 • wykreślenia ze studium drogi nr 2470 P w części nie stanowiącej ul. Grzybobranie oraz o dokonanie zmiany lokalizacji cmentarza komunalnego z polany leśnej w Borówcu (niedaleko ul. Spółdzielczej) na tereny zlokalizowane niedaleko projektowanego Park & Ride Dworca kolejowego w Gądkach od strony Borówca;
 • złożyłam propozycje (wytyczne) do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2033.
 • przyłączenia jako strona do toczącego się postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym wszczętego przez Prokurator na uchwałę dot. lokalizacji cmentarza na terenie Borówca
 • reprezentowałam Stowarzyszenie Zielony Peryskop oraz mieszkańców sołectwa Borówiec Nowy na czerwcowej debacie publicznej poświęconej zmianie studium występując o wykreślenie drogi nr 2470 P oraz zmianę lokalizacji cmentarza.

Podejmowane akcje/działania:

 • akcja „Pierogi Ukraińskie na święta”  – wsparcie obywateli Ukrainy, wspólnie z Klaudią Młodą Brylewską;
 • współorganizowałam zbiórki dla uchodźców;
 • charytatywny Maraton Fitness -wspólnie z Anną Wiatrowską;
 • Piknik rodzinny w Koninku oraz warsztaty z Alpakami wraz z sołtys Koninka;
 • Eko Akcję – akcję edukacyjną dot. elektrośmieci oraz zbiórkę drzewko za elektroodpady;
 • aktywnie uczestniczyłam w zbieraniu głosów (door to door) na CBA do Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.;
 • zorganizowałam bieg Niepodległości w Kamionkach (w ramach Stowarzyszenia Zielony Peryskop);
 • zbiórkę dla dzieci z Domu Dziecka Kórnik- Bnin – wspólnie z Sebastianem Wlazłym, Jerzym Walczykiem;
 • warsztaty florystyczne (w ramach stowarzyszenia 4U);
 • zbiórkę dla podopiecznych ze schroniska w Skałowie – wspólnie z Sebastianem Wlazłym, Jerzym Walczykiem);
 • współuczestniczyłam przy działaniach sołeckich takich jak organizacja Dnia Dziecka, Mikołajki
 • współuczestniczyłam w organizacji finału WOŚP w Szczytnikach;
 • współorganizowałam ognisko charytatywne w Eko- Kamionkach;
 • współuczestniczyłam w pracach nad przygotowaniem Dożynek Gminnych w Szczytnikach.

Uczestnictwo i reprezentowanie jako wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Kórnik w wydarzeniach:

 • otwarcie festynu Ekologicznego;
 • grupowy spacer z podopiecznymi ze Skałowa;
 • obchody pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Kórnik;
 • uroczyste otwarcie szatni klubu sportowego Avia Kamionki;
 • uroczyste otwarcie ronda imieniem WOŚP;
 • oficjalne rozświetlenie choinki na kórnickim rynku;
 • spotkanie z Anną Wochna twórczynią SUNEW MED. W ramach KGW SIŁA KOBIET w Kamionkach;
 • wystawa jubileuszowa – Strefa Wyobraźni w OAZIE;
 • składanie kwiatów i upamiętnianie pamięci ofiar zbrodni hitlerowskich w Kórniku 1939r.;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w szkole Kamionkach
 • obchody 5- lecia żłobka Hocki- Klocki;
 • plenerowe spotkanie wigilijne Kotwicy Kórnik

Dziękuję Państwu za zaufanie, którego dowodem jest wzrost liczby osób bezpośrednio kontaktujących się w sprawach gminnych.

Z tego miejsca deklaruję, że w przyszłym roku nie zamierzam zwalniać tempa i nadal wspierać Państwa w rozwiązywaniu problemów.

Wszystkiego dobrego!