Życzenia i słów kilka

Boże Narodzenie to szczególny czas radości i pokoju, który niesie ze sobą Boża Dziecina.

Pragnę życzyć Państwu, aby święta Narodzenia Pańskiego były czasem przemiany. Niech upłyną one w radosnej atmosferze, gronie rodziny i przyjaciół. Niech Nowy 2016 Rok będzie pełen Bożego błogosławieństwa i obfitości Jego Łask.

  choinka 01

Korzystając ze sposobności chciałabym podzielić się z Państwem refleksjami związanymi z wykonywaną przeze mnie funkcją Radnej Gminy Kórnik.

Minął właśnie rok kiedy miałam dzięki Państwa przychylności możliwość objęcia tej funkcji.

Z całą pewnością nie był to łatwy czas, wymagający nie tylko zdolności interpersonalnych i merytorycznych, ale również pełnego zaangażowania w sprawy sołectwa ale i całej gminy.

Myślę, że osiągnieciem moim jest nawiązanie dobrego kontaktu z całym gremium radny oraz z władzami wykonawczymi gminy dzięki czemu byłam w stanie zrealizować postawione sobie zadania.

Jedną z ważniejszych kwestii jaką udało mi się doprowadzić do sfinalizowania był podziału sołectwa Borówiec na dwa : Borówiec i Bowówiec Nowy. W konsekwencji sołectwa otrzymują nie 36 tysięcy zł na rok ale łączną kwotę 81 tysięcy. Kwota stanowiąca takie zwielokrotnienie ma posłużyć mieszkańcom przede wszystkim integracji lokalnej społeczności, zwiększeniu inicjatyw i polepszeniu drobnej infrastruktury sołectw.

Udało mi się również wprowadzić do uchwały budżetowej budowę ulic Leśna Polana, Karmelowa, Jęczmienna, część ul. Spółdzielczej. Tu nieodzowne było zaangażowanie społeczności, która zawiązała komitet i zebrała kwotę stanowiącą 1/5 wartości całej inwestycji. W chwili obecnej trwa przetarg na wykonanie dróg.

W miesiącu czerwcu z okazji Dnia Dziecka podjęłam się zorganizowania dmuchanego placu zabaw na dziedzińcu świetlicy szkolnej w Borówcu. Wydarzenie spotkało się z ogromną radością wielu dzieci.

Byłam organizatorem dwóch konkursów, których celem było zareklamowanie naszej strony internetowej e-Borówiec. Jeden konkurs został skierowany do dzieci pod hasłem: „Moje wakacje” oraz konkurs skierowany dla dorosłych pod hasłem: „Moje Kwiaty”. W tym celu pozyskałam sponsorów nagród. Nie tylko było to sołectwo i Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec ale również lokalny przedsiębiorca sklep Juniperus. 

W przeciągu roku mojej kadencji brałam udział w konsultacjach społecznych dotyczących zorganizowania na terenie gminy punktów przesiadkowych i parkingów (tz. :park & ride) związanych z projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych „Kolej Metropolitarna”. W niedalekiej przyszłości punkt taki zostanie zlokalizowany w Koninku a także w Gądkach.

Opracowałam wniosek realizacji projektu „Linarium”. Projekt został zablokowany na poziomie gminy i nie znalazł się na liście skierowanej do Urzędu Marszałkowskiego. Posłuży on jako materiał źródłowy do wykorzystania w kolejnych wnioskach.  

Oprócz podejmowania działań związanych z komunikacją i bezpieczeństwem mieszkańców
(np.: stawianie luster i uruchomienie przystanku autobusowego) uczestniczyłam w dwóch konsultacjach społecznych oraz posiedzeniach poświęconych aktualizacji statutów dwóch sołectw.

Dzięki negocjacją na poziomie starostwa przysłużyłam się również do szybszej realizacji drogi w Żernikach.

Uczestniczyłam w wielu wydarzeniach gminnych takich jak : Dożynki Gminne w Robakowie, dożynki w Prusinowie, uroczystości otwarcia szkoły w Kamionkach, uroczystości historycznej – uczczenia pamięci rozstrzelanych mieszkańców gminy Kórnik 20.10.1939r.

Uczestniczyłam w konsultacjach i korekcie Gminnego Harmonogramu budowy i modernizacji dróg. Dzięki czemu w nadchodzącym roku będą realizowane drogi Kępingowa oraz Grzybobranie.  

Sporą zasługą jest również zablokowanie inicjatywy wycinki lasu w celach mieszkaniowych. Uważam, że lasy są naszą największą wartością, która należy chronić.

Uczestniczę w pracach nad aktualizacją strategii gminy Kórnik oraz Planu Odnowy Miejscowości. Stanowią ona niezbędne narzędzie do określenia kierunków rozwoju gminy oraz sołectwa. Ze względu na fakt, iż będzie ona podstawą do aplikowania o finansowanie unijne, ważne jest aby przewidziane kierunki rozwoju pokrywały się z programem WRPO 2014-2020 jak i ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2014+.

Przygotowuje się do powołania w Borówcu klubu honorowych dawców krwi. W chwili obecnej podjęłam rozmowy z Regionalną Stacją Krwiodawstwa w Poznaniu.

W swojej rocznej działalności główną metodą działania były negocjacje i rozmowy zamiast interpelacji i zapytań. Wyżej cenię sobie współpracę, niż podważanie cudzych działań. To samo założenie przyświeca mi w pracy z radą sołecką. Ogromnie cieszę się, że dzięki współdziałaniu z sołtyską oraz radą sołecką poprzedniej kadencji daliśmy dobry przykład co dało przełożenie w momencie powołania nowego sołectwa. Udało nam się zachęcić nowych prężnych ludzi w szeregi rady Borówec Nowy. Mają oni świeże spojrzenie i nowe pomysły, które z pewnością przełożą się na wiele wartościowych inicjatyw.

Przede mną spore wezwania np.: priorytetem będzie wykup terenów pod plac zabaw dla dzieci.

Opracowuję harmonogram naborów wniosków z różnych źródeł, które umożliwią w nadchodzącym czasie aplikowanie o dotacje na poziomie lokalnym.

Na początku przyszłego roku przygotowuję się do zorganizowania ćwierć/pół maratonu. Liczę, że znajdą się osoby, które chciałyby przyłączyć się do tego wydarzenia a tym bardziej do wzięcia udziału.

Mamy w naszej miejscowości niezwykłych ludzi i niezwykłe talenty . Tylko należy je odkryć.

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Anna Maria Andrzejewska

2016