Konsultacje ws. Planu Urządzenia Lasu

W dniu 07.03.2019 (czwartek) odbyła się Komisja
Projektu Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Babki na lata 2019-2028 w
siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Poznaniu. Piętnastoosobowej
Komisji przewodniczył Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Pan Ireneusz
Niemiec. Wśród zgromadzonych pracowników Nadleśnictwa znaleźli się m.in. Pan
Nadleśniczy – Robert Okińczyc, Pani Katarzyna Gomułkiewicz (specjalista ds.
stanu posiadania i urządzania lasu), Pan Dawid Wójkiewicz (inżynier nadzoru) i leśniczy
leśnictwa Drapałka – Pan Przemysław Hipś. Stronę mieszkańców reprezentowali: Radni
Miasta i Gminy Kórnik: Anna Andrzejewska, Jarosław Janowski oraz Marek
Małkowicz – Prezes Stowarzyszenia Zielony Peryskop i Józef Antczak – członek
zarządu Stowarzyszenia.

Przedstawione zostały działania podjęte w celu
sporządzenia projektu Planu Urządzania Lasu, dokumenty bazowe stanowiące
podstawę prawną dokumentu. Omówione zostało 11 złożonych przez mieszkańców
wniosków (3 Sołtysów: Borówiec Nowy, Borówiec, Kamionki Północne, Stowarzyszenie
Zielony Peryskop oraz pojedyncze wnioski mieszkańców). Wszystkie złożone
wnioski, sprowadzały się do dwóch zasadniczych kwestii:

  • ograniczenia
    rębni zupełnej oraz
  • dokonywania
    rębni częściowych lub rębni rozłożonych w czasie.

Za najbardziej newralgiczny teren jednoznacznie uznano
obszar rozciągający się między trasą S11, a granicami Borówca (lasy przy drodze
powiatowej).

Ku naszemu zadowoleniu Komisja wzięła pod uwagę głosy mieszkańców
i w konsekwencji w wydzieleniach leśnych 48g oraz 49i (przy wjeździe do Borówca)
zostanie wprowadzona rębnia gniazdowa IIIB. Oznacza to, iż w dłuższych
odcinkach czasu drzewa zostaną wycinane na mniejszych powierzchniach (gniazda),
nie tworząc otwartego terenu. Przy tego typu wycinkach zakłada się zarówno
odnowienia sztuczne – nasadzenia (drzewami liściastymi!), jak również
odnowienia naturalne (samosiejki). W każdej rębni pozostawia się kępy
starodrzewia.

Średni okres odnowienia jednej strefy dla rębni gniazdowej
wynosi od 11-20 lat. Na gniazdach wprowadza się gatunki wolno rosnące (np. dęby
i buki) lub wymagające osłony w pierwszych latach życia. Gniazda mogą zajmować
łącznie 20-40% całej powierzchni objętej rębnią i zwykle mają kształt owalny.

Po upływie kilku lat wykonywane są kolejne
cięcia i otwierana jest powierzchnia dla gatunku szybciej rosnącego (np. sosny).
W ten sposób proces wymiany starych drzew (w wieku powyżej 90 lat – którym
zagrażają szkodniki i choroby) na danym obszarze jest rozłożony w czasie i
gwarantuje poprawę żywotności lasu. Takie podejście
wzmacnia bioróżnorodność (różne gatunki – liściaste i iglaste – w różnym wieku),
poprawia odporność na szkodniki i grzyby, a ponadto poprawia jakość życia
mikroorganizmów, owadów i ptaków.

Na powierzchni 300 ha wokół Borówca i Kamionek w ciągu
10 lat wycięte zostanie ok. 11 ha lasu (etapami: małe powierzchnie tzw. gniazd
nie większe niż 0,50 ha, a tylko w niektórych przypadkach zręby o powierzchni pow.
3 ha), przy czym zawsze w miejsce wyciętego starodrzewu w ciągu dwóch lat
zostanie posadzone nowe pokolenie lasu.

Nadleśniczy zobowiązał się do corocznego przekazywania
informacji dot. planowanych rębni zarówno sołtysom, jak i Stowarzyszeniu
Zielony Peryskop.

Na terenie całego Nadleśnictwa nie będą stosowane zręby wielkopowierzchniowe rębni typu IA (do 6 ha), a max IB (do 4 ha, w tym zawsze pozostawione kępy starodrzewu). Największym zrębem zupełnym w okolicy Borówca będzie ten w wydzieleniu 85b – 3,33 ha.

Szczegółowe opisy form i rodzajów rębni
 
Rębnia zupełna:         Ia    Ib    Ic
Rębnia częściowa:     IIa   IIb   IIc   IId
 Rębnia gniazdowa:    IIIa  IIIb
Rębnia stopniowa:     IVa   IVb   IVc   IVd
Rębnia przerębowa:   V jednostkowa     V grupowa