W ten wyjątkowy czas

Bożego Narodzenia życzę Ci,

Byś umiał odnajdywać szczęście w małych, codziennych sprawach;

Byś odnalazł ciepło i nadzieję,

Byś zagłębiał się w to, co ubogaca i rozwija.

Życzę wyzwolenia od nienawiści i egoizmu.

Niechaj te Święta będą pełne

Miłości dla Ciebie i Twoich najbliższych.

Mając sposobność złożenia Państwu życzeń Bożonarodzeniowych chciałabym jednocześnie podzielić się efektami mojej pracy, jako radnej. Ogromnie cieszy mnie realizacja modernizacji wnętrza świetlicy wiejskiej w Borówcu. Moim marzeniem jest całkowita modernizacja obiektów świetlicy i budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i sportowych. W tym celu wystąpiłam z wnioskiem do burmistrza o wprowadzenie do budżetu modernizacji portyku świetlicy tak, aby nadać kierunek pracom modernizacyjnym na najbliższe lata.

Warte wymienienia są również min. modernizacja ul. Wrzosowej oraz ul. Na Skarpie, realizacja oświetlenia na ul. Pod Borem, zamontowaniu lustra na ul. Gruszkowej, postawienia znaku D4a na ul. Buczynowej, wprowadzenia ul. Krętej do harmonogramu kanalizacji.

W tym roku złożyłam następujące interpelacje:

Interpelację dotyczącą zamontowania progów na ul. Nad Potokiem w Borówcu, ul. Bukowej w Kamionkach.

Interpelację dot. zakupu gruntu pod plac zabaw dla sołectwa Borówiec Nowy.

Interpelację dot. sporządzenia mapy czynnych hydrantów.

Interpelację dot. przeprowadzenia edukacji ekologicznej (wspólna interpelacja z Jerzym Walczykiem i Robertem Jankowskim – zostanie odczytana 30.12.2020 r.).

Złożyłam następujące wnioski:

Wniosek dot. modernizacji portyku/ wejścia do świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Wniosek dot. utwardzenia powierzchni na ul. Żurawinowej w Borówcu.

Wniosek o opracowanie planu komunikacji lokalnej oraz rozwiązanie problematycznego zjazdu przy galerii EkoKamionki.
Wniosek o przeprowadzenie kampanii bezpieczeństwa dla rowerzystów.
Wniosek dot. zmiany w systemie prowadzenia lekcji zdalnych.

Wniosek dot. postawienia znaku D4a ul. Buczynowa w Borówcu.

Wniosek dot. wprowadzenia ul. Krętej do harmonogramu kanalizacji sanitarnej.

Wniosek o przeprowadzenie modernizacji budynku położonego przy ul. Głównej 4.

Złożyłam następujące pisma:

Wniosek dot. zmiany godzin doradcy obywatelskiego– pismo skierowane do starostwa poznańskiego.

Apel do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpraca z posłem na Sejm w sprawie zmiany regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Na początku roku przeprowadziłam ankietę dotyczącą zmiany wpisów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wprowadzenia stacji benzynowej. Ankieta była przeprowadzana w części sołectwa Borówiec Nowy w kierunku od Biedronki po ul. Pod Borem. Ankieta wykazała brak poparcia dla tego typu inwestycji w centrum wsi w 90% złożonych głosów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został jeszcze poddany pod obrady.

Poprowadziłam zbiórki dla podopiecznych schroniska w Skałowie.

Poprowadziłam zbiórkę dla szpitala na Lutyckiej.

Bardzo istotną kwestią w ciągu 2020 roku były prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Złożyłam 22 zastrzeżenia dotyczące nadanych przez projektanta studium funkcji poszczególnych terenów naszej miejscowości. Celem tych zabiegów jest utrzymanie niskiej intensywności zabudowy oraz pozostawienie w nienaruszonym stanie terenów zielonych.

Jeszcze raz życzę Państwu Zdrowych i Spokojnych Świąt!

Anna Maria Andrzejewska