AED w Borówcu

Drodzy mieszkańcy,

w Borówcu przy ul. Głównej 28c (sklep familijny) zamontowany został defibrylator Lifepak CR2 – czyli urządzenie stosowane w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia podczas nagłego zatrzymania krążenia.

AED jest przenośny, można zabrać go w dowolne miejsce, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Posiada funkcję komunikatów głosowych, które przeprowadzą użytkownika przez cały proces.

Wyjęcie urządzenia z kapsuły powoduje uruchomienie alarmu, a administratorzy mają możliwość zdalnego śledzenia jego lokalizacji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką instrukcją używania AED oraz podzielenia się informacją o jego lokalizacji z sąsiadami.

Wkrótce zaplanowane zostaną szkolenia z obsługi defibrylatora, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Zakup sfinansowany został ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Borówiec Nowy. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania tej inwestycji, w szczególności Państwu Janas oraz Arturowi i Krzysztofowi.