Aktualizacja rozkładu jazdy linii 599 – nowy przystanek na trasie

Szanowni Państwo,

na wniosek kilkorga mieszkańców wielokrotnie składałam do Urzędu prośbę o modyfikację trasy bezpłatnego autobusu nr 599 poprzez wprowadzenie przystanku Borówiec Szkoła. Dodanie tego przystanku na trasie autobusu zdecydowanie ułatwi dzieciom z rejonu ulicy Szkolnej dojazd do szkoły w Kórniku, a mieszkańcom umożliwi dojazd do stacji PKP Gądki i do Kórnika.

Pod koniec lutego otrzymałam odpowiedź, iż wraz z marcową aktualizacją rozkładu jazdy trasa autobusu zostanie zmieniona. W ostatnim czasie opublikowano zaktualizowany rozkład jazdy linii 599 zawierający przystanek Borówiec Szkoła dla kilku kursów.

Aktualny rozkład: Linia 599

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z bezpłatnego transportu na terenie Gminy Kórnik.

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy