Badania Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Borówca dot. kondycji gospodarstw domowych

Szanowni Państwo

przekazuję poniżej informację otrzymaną z GUSu:

„Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD) – STYCZEŃ 2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 2 do 11 stycznia 2018 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów). Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.  Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

Wywiad ankieterski zostanie prowadzony:

  • bezpośrednio – przez ankieterów statystycznych (pracowników urzędów statystycznych) w dniach od 2 do 11 stycznia 2018 r.
  • telefonicznie – przez teleankieterów GUS w dniach od 2 do 5 stycznia 2018 r.

W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z dyżurującymi pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa, a teleankieterów dzwoniąc pod numer 42 683 90 94 (w godzinach pracy poszczególnych urzędów).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!”