Badanie ankietowe: Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 października br. w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.