BEZPIECZNY SENIOR

Osoby w jesieni życia są grupą szczególnie narażoną na działania oszustów. Jak pokazują statystyki z roku na rok rośnie liczba nadużyć oraz modyfikacji technik manipulacyjnych względem tej grupy społecznej. Pokazuje to jak ważne jest podejmowanie edukacji seniorów w zakresie bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać i zmniejszyć ryzyko zagrożeń.
Z tego powodu z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Kórnik Przemysława Pacholskiego podjęto się organizacji programu profilaktycznego we współpracy ze służbami pod hasłem: „Bezpieczny Senior”. W ramach wspólnych działań przeprowadzone zostaną spotkania szkoleniowe ze specjalistami. W czasie szkoleń uczestnicy zapoznani zostaną z programem prewencyjnym Policji „Bezpieczne życie seniorów”. Poznają również zagrożenia lokalne oraz zagadnienia bezpieczeństwa w domu przeprowadzone przez Straż Miejską oraz Ochotnicze Straże Pożarne w Kórniku. Seniorzy będą mieli także okazję zapoznać się z zagadnieniem pierwszej pomocy przedstawionymi przez Ratowników Medycznych. W ramach programu zostanie, także rozpropagowane „Pudełko życia” czyli akcja polecana przez środowiska medyczne, szczególnie ratowników i lekarzy pracujących w pogotowiu. Skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Uczestnicy akcji otrzymują szczelne pudełka, w których umieszczają informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pojemnik z tymi informacjami umieszczany jest w lodówce, czyli miejscu, łatwo dostępnym i obecnym w większości domów.
Spotkania wykładowe realizowane przez miasto i gminę Kórnik odbędą się:

1) 21.04 (piątek) godz. 16.00-18.00 sala OSP Czmoń,

2) 22.04 (sobota) godz. 10.00-12.00 Kórnik Dom Integracji Międzypokoleniowej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

3) 28.04 (piątek) godz. 16.00-18.00 Świetlica wiejska w Borówcu,

4) 12.05 (piątek) godz. 16.00-18.00 Sala OSP w Kamionkach.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem 790-262-404.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela Robert Jankowski pod numerem 515-229-684.