Bezpłatne przejazdy ZTM Poznań od 01.08.2019 r. dla uczniów szkół podstawowych

Od sierpnia tego roku uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi (zatem także z terenu gminy Kórnik), będą mogli podróżować liniami organizowanymi przez ZTM Poznań bezpłatnie. Rada Miasta Poznania zdecydowała również, że uprawnienie do zakupu atrakcyjnego cenowo Biletu Metropolitalnego będzie przysługiwało mieszkańcom wszystkich gmin objętych porozumieniem międzygminnym.

Poznańscy radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumień z gminami Kórnik oraz Zaniemyśl, na mocy których ZTM Poznań przejmie organizację linii autobusowych nr 501, 502, 560 i 561. Oznacza to, że od 1 sierpnia br. do Kórnika i Zaniemyśla będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM. Tego dnia – zdecydowali radni – w związku z utworzeniem strefy taryfowej D wprowadzone zostaną zmiany w taryfie biletowej.

Więcej informacji:
https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/rada-miasta-poznania-beda-zmiany-dotyczace-zwolnien-i-ulg-w-oplatach-za-przejazdy-komunikacja-zbiorowa