Borówiec – park historii lokalnej: rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego

zd2

 

W dniu dzisiejszym do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik został złożony przez sołtys Borówca, Panią Agnieszkę Plucińską projekt:  „Borówiec – park historii lokalnej: rewitalizacja dawnego cmentarza ewangelickiego”. Projekt przygotowałam we współpracy z Fundacją Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody. Osobami współorganizującymi realizację projektu a zarazem  prowadzącymi badania historyczne i społeczne były Joanna Wałkowska (koordynatorka projektów w ramach Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody, doktorantka Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Marta Machowska (doktorantka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM).

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni dawnego cmentarza ewangelickiego, przy jednoczesnym zachowaniu i podkreśleniu wartości historycznej tego miejsca. Planowana jest  zatem rewitalizacja dawnego cmentarza, połączona z utworzeniem parku, będącego przestrzenią służącą rekreacji i wypoczynkowi dla mieszkańców wsi, a ponadto stanowiącą atrakcję turystyczną miejscowości poprzez informowanie o jej historii.
O  wartości historycznej miejsca można dowiedzieć się ze strony (http://www.zabytki.org/projekty,171,172).  Została opisana historia stanowiąca kamień węgielny naszej miejscowości.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony władz gminy i otrzymaliśmy zapewnienie, że zostanie wzięty pod uwagę przy kolejnych konkursach realizowanych z udziałem gminy.