Centralny Port Komunikacyjny – planowane trasy kolejowe w okolicach Borówca

Uwaga ! Tylko do 10.03 mamy czas na wnoszenie uwag do dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), który zakłada m.in. propozycje usytuowania nowych tras kolejowych, w tym dla kolei dużych prędkości w okolicach Borówca!

Uwagi można składać poprzez stronę: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Wybieramy: Zgłoś uwagę do Załącznika nr 1, Atlasy korytarzy kolejowych, ciąg nr 9 i linię nr 85 oraz arkusz nr 8 lub 7

Projektowane trasy oznaczone są liniami: zieloną przerywaną oraz pomarańczową. Osobiście uważam, że przebieg zielonej trasy jest nie do zaakceptowania, pomarańczowa natomiast do Gądek przebiega obecną trasą kolejową, a następnie przecina Las Drapałka, by przejść na północ od Dziećmierowa, w pobliże Trzebisławek i Dębca. Zachęcam do składania uwag i protestów.

Dokumentacja do pobrania: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k09

Specjalne posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbedzie się 06.03.2020 r. o godz. 14:30 w ratuszu w Bninie.

Arkusz 8
Arkusz 7