Centrum Borówieckiej Aktywności – zadanie z Budżetu Obywatelskiego

Przetarg na borówieckie CBA został rozstrzygnięty a środki w budżecie gminy zabezpieczone. Realizacja zadania ma nastąpić do 31.08.2021r.