Doraźna Komisja Statutowa

ab

W związku z powołaniem dwóch nowych jednostek pomocniczych Gminy Kórnik- sołectwa Borówiec i sołectwa Borówiec Nowy niezbędne jest opracowanie i uchwalenie statutów. Dnia 29.07.2015r. została powołana doraźna komisja statutowa, której zadaniem będzie przygotowanie projektów uchwał ws statutów nowopowstałych sołectw oraz przekazanie ich do konsultacji mieszkańców.

W składzie komisji znaleźli się: Przemysław Pacholski, Anna Maria Andrzejewska, Dorota Buchalska, Iwona Cupryjak, Stanisław Duszczak, Jerzy Rozmiarek, Andrzej Surdyk, Małgorzata Walkowiak.