Drogi gminne w lesie!

W związku ze stanem epidemii, po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

W świetle tego zakazu poniżej wskazuję ulice, które nie są utwardzone oraz przebiegają przez tereny leśne, ale ze względu na status drogi gminnej, czy też udostępnionej do ruchu ZAKAZ WSTĘPU nie obejmuje. Takimi ulicami są:

W Kamionkach: Mieczewska, Piotrowska

W Borówcu: fragment ulicy Grzybobranie od ul. Głównej, ul. Spółdzielcza, ul. Drapałka

W Szczytnikach: ul. Szczególna

Powyższe zestawienie zostało przygotowane w oparciu o konsultacje z Panią Katarzyną Gomułkiewicz Starszym Specjalistą Służby Leśnej w Nadleśnictwie Babki.

Na wszystkich drogach obwiązują ogólne ograniczenia stosowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedz