Dyskusja publiczna ws. zmiany mpzp dla rejonu ul. Szkolnej i Wiosennej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w małej sali w Starej Szkole w Borówcu (Szkolna 2).

Uwagi do wprowadzonych rozwiązań można składać do 11.02.2019 r.

Materiały: Plan MPZP ul. Szkolna i Wiosenna