Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r. W ten sposób upamiętniono odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów (1795-1918).

11 listopada 2020 roku, 102 lata po odzyskaniu niepodległości, wywieśmy flagi narodowe, niech Borówiec będzie biało-czerwony!

Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w borówieckim, niepodległościowym marszu z kijkami.