Dzień Ziemi

Dziś, 22.04., obchodzimy Dzień Ziemi. Jest to dobra okazja do refleksji nad stanem naszego środowiska naturalnego oraz podejmowania działań proekologicznych.

W tym roku mieszkańcy Borówca wzięli udział we wspólnym nasadzeniu lasu oraz corocznej zbiórce śmieci. Niestety z roku na rok przybywa odpadów, które zamiast do kontenerów na śmieci, trafiają do lasu, na nieużytki czy też pobocza dróg. Stanowi to ogromne zagrożenie dla fauny i flory, jak również dla nas, osób korzystających z aktywności na świeżym powietrzu.

Dbajmy o to, co w Borówcu najpiękniejsze!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcje sadzenia lasu oraz sprzątania Borówca.