Gmina Kórnik po raz kolejny w pierwszej dziesiątce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

Gmina Kórnik po raz kolejny znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Ranking przygotowywany jest pod egidą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. W bieżącej edycji zajęliśmy 8 miejsce na ponad 600 gmin w tej kategorii.

W dniu 15 października w siedzibie Sejmy RP, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój  społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego” wyróżnienie w imieniu samorządu odebrali: wiceburmistrz Przemysław Pacholski oraz skarbnik Katarzyna Szamałek.

Udział w XVI Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST jest bezpłatny, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny, oraz ochronę środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce.

Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.