Harmonogram odbioru odpadów – STYCZEŃ 2017

REJON 1 (ul. Szkolna i boczne) w dniach: 10.01.2017 r. (odpady segregowane i zmieszane), 24.01.2017 r. (zmieszane)

REJON 4A (ul. Poznańska i boczne) w dniach: 10.01.2017 r. (odpady segregowane i zmieszane), 24.01.2017 r. (zmieszane)

REJON 4B (ul. Główna i boczne)  w dniach: 10.01.2017 r. (zmieszane), 24.01.2017 r. (odpady segregowane i zmieszane)

szczegóły: wywóz śmieci – styczeń 2017