…i po wyborach

i 2019-02-06 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu wczorajszym odbyło się wyborcze zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Borówiec. Wszystkim, którzy przybyli do świetlicy i oddali swój głos na moją osobę – bardzo dziękuję!

Wierzę, że sprawozdanie z działań przeprowadzonych w ostatniej kadencji, przybliżyło Państwu ogrom tematów z jakimi mierzy się sołtys w swej codziennej pracy.  Udało się zrealizować dużo, choć mam świadomość, że sporo jeszcze przede mną. 

Serdecznie dziękuję mojej Radzie Sołeckiej za wspólną pracę przez ostatnie 4 lata.

W nowej kadencji pracować będę z Radą Sołecką w składzie:

Dorota Graczyk, Natalia Mucha, Krzysztof Bielicki, Marcin Kledzik i Michał Stecki.  Paniom gratuluję wstąpienia w szeregi rady, a Panom gratuluję wyboru na następną kadencję.

Zachęcam mieszkańców do aktywnego udziału w zebraniach wiejskich, imprezach integracyjnych oraz śledzenia naszej działalności w internecie i gablotach sołeckich.