II tura wyborów prezydenckich

Lokale wyborcze przy ul. Szkolnej 2 czynne będą do g. 21.

Frekwencja do g. 12:
Komisja nr 7 (Borówiec, Skrzynki, Mościenica) – 30,63%
Komisja nr 12 (Borówiec Nowy) – 31,65 %
Dla porównania w 1. turze było to nieco ponad 27 i 31 proc.
Przypominamy, że walczymy o wyższą frekwencję niż w 1. turze! Prosimy pamiętać o maseczce oraz własnym długopisie.