Informacja dotycząca pracy placówki pocztowej 31.01-01.02.2022