Informacja dotycząca zebrania wiejskiego

i 2020-02-16 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

Na najbliższym zebraniu wiejskim ( wtorek, godz. 19.30) zebranie wiejskie będzie opiniowało projekt nowego statutu sołectwa. Poniżej znajdziecie Państwo wersję aktualnie obowiązującą ( z 2017 roku) oraz proponowany przez Radę projekt nowego statutu.