Informacje w sprawie preferencyjnego zakupu drugiej transzy węgla w Gminie Kórnik

Urząd Miasta i Gminy od 29 grudnia 2022 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków w sprawie preferencyjnego zakupu drugiej transzy węgla

W związku z podjętymi działaniami związanymi z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Urząd Miasta i Gminy 29 grudnia 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup drugiej transzy węgla. Wzór wniosku dostępny do pobrania znajduje się pod artykułem oraz będzie do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2023 r.

Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Do dodatku węglowego jest uprawniona wyłącznie osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która złożyła deklarację do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Węgiel jest sprzedawany po preferencyjnej cenie 1.850,00 zł bruttoCena nie obejmuje kosztów dostawy.

Punkt sprzedaży węgla w Gminie Kórnik znajdować się będzie na terenie SKR Kórnik, ul. Jakuba Krauthofera 11, 62-035 Kórnik (Bnin).

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego może dokonać zakupu węgla w drugiej transzy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Ilość możliwa do zakupu to 1,5 tony.

Płatności za zakup węgla można dokonywać w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – płatność kartą, lub przelewem na konto Miasta i Gminy Kórnik wskazane w fakturze.

Do pobrania

źródło: kornik.pl