Informacje w sprawie preferencyjnego zakupu węgla w Gminie Kórnik

Od 2 listopada 2022 r. będzie można złożyć wniosek o preferencyjny zakupu węgla.

W związku z przygotowaniami do podjęcia działań związanych z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Urząd Miasta i Gminy 2 listopada 2022 r. rozpocznie nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla. Wzór wniosku dostępny do pobrania znajduje się pod artykułem oraz będzie do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Węgiel w preferencyjnej cenie może kupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Do dodatku węglowego jest uprawniona wyłącznie osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która złożyła deklarację do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r.Węgiel będzie sprzedawany po preferencyjnej cenie 2.000,00 zł brutto zgodnie z zapisami Ustawy. Cena nie będzie obejmowała kosztów dostawy. Punkt sprzedaży węgla w Gminie Kórnik znajdować się będzie na terenie SKR Kórnik, ul. Jakuba Krauthofera 11, 62-035 Kórnik (Bnin). W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch transzach:do końca 2022 roku,od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku. Ilości możliwe do zakupu to 1,5 tony na każdą transzę. Wniosek zostaje złożony na pierwszą transzę w 2022 roku. Na drugą transzę w 2023 roku trzeba będzie złożyć nowy wniosek.W przypadku zakupu mniejszej ilość niż 1,5 tony w danej transzy, na kolejny zakup (sumarycznie do 1,5 tony) trzeba będzie złożyć kolejny wniosek.

Płatności za zakup węgla będzie można dokonywać w Kasie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – płatność kartą lub przelewem na konto Miasta i Gminy Kórnik wskazane w fakturze.

Gmina zakupi węgiel od podmiotu wskazanego przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych. Jakość zakupionego węgla zostanie potwierdzona aktualnym certyfikatem jakości.

https://kornik.pl/sites/default/files/2022-10/wzor-wniosku-zakup-wegla.docx

źródło: kornik.pl