Inicjatywa „Referendum dla Kórnika”

Dnia 24.03.2021 roku komitet inicjatywny „Referendum dla Kórnika” złożył powiadomienie o zamiarze organizacji referendum lokalnego w sprawie odwołania burmistrza i radnych Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze fakty dotyczące referendum lokalnego (w skrócie):

  • komitet zobowiązany jest do zebrania podpisów 10% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania, w terminie 60 dni od złożenia powiadomienia, a następnie przekazania ich komisarzowi wyborczemu,
  • koszty referendum pokrywa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której organ stanowiący zarządził przeprowadzenie referendum,
  • referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu,
  • wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

Pełnomocnikiem grupy jest p. Damian Zawieja. Na dzień publikacji niniejszej informacji nie ogłoszono listy zarzutów względem obecnie urzędujących, programu naprawczego ani danych członków komitetu. Informacje te, wg zapowiedzi na stronie Inicjatywy, będą publikowane pod adresem: Referendum dla Kórnika