Jeden Borówiec – Dwa Sołectwa !

Szanowni Mieszkańcy,

Doczekaliśmy się. Po kilkuletnich staraniach moich poprzedników, po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami dnia 24 czerwca 2015 Rada Miejska w Kórniku przyjęła uchwałę o wyodrębnieniu dwóch sołectw w Borówcu. Aktualnie czekamy na utworzenie statutów.

Treść uchwały poniżej.

uchwala UG w sprawie podziału Borówca na 2 sołectwa

Dla tych mieszkańców, którzy chcieliby poznać korzyści z tego faktu, przypominam:

– dwa sołectwa to dwa budżety dla jednego Borówca

– większe zaangażowanie mieszkańców ( dwie Rady Sołeckie)

– większa możliwość realizacji kosztownych pomysłów

– szansa na szybsze rozwiązywanie problemów mieszkańców

– większa siła przebicia w Urzędzie Gminy