Komunikat dot. zagrożeń związanych z koronawirusem w Borówcu

Ze względu na obecną sytuację i zagrożenia związane z koronawirusem:
1) apelujemy o otoczenie seniorów szczególną opieką i pomoc sąsiedzką w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych itd.
2) rekomendujemy kontakt z organizatorami wydarzeń i prowadzącymi zajęcia w naszej świetlicy – większość z nich w najbliższych 7 dniach została odwołana.

Jeżeli znajdą się chętne osoby, możemy uruchomić grupę sąsiedzką pomagającą seniorom w zakupach.