Konkurs Foto-Eko 2018

Zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski – dziko występujące rośliny, grzyby i zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca – można nadsyłać na 26 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Prace można nadsyłać do 21 października.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Prace na Konkurs można zgłaszać do 21 października br. za pośrednictwem strony internetowej: http://www.foto-kurier.pl/uzytkownik/twoje_zdjecia.html. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada, a do grudnia powstanie wystawa prezentująca kilkadziesiąt najlepszych prac.

W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace. Podobnie jak w ubiegłych latach, ich autorzy sami dokonają wyboru nagród rzeczowych (np. sprzętu lub akcesoriów fotograficznych albo turystycznych).

Oprócz nagród przyznane zostaną wyróżnienia. Ze względu na potrzebę zwrócenia uwagi na występowanie i zasady ochrony przyrody na terenach zurbanizowanych, w tegorocznej edycji zostanie wydzielona specjalna kategoria „Dzika przyroda w mieście”, w ramach której zostanie przyznane dodatkowe wyróżnienie.

Od ćwierć wieku corocznie w Konkursie FOTO-EKO bierze udział kilkuset miłośników fotografii zafascynowanych naszą rodzimą przyrodą, w tym wielu uznanych fotografików. Z kilkudziesięciu najlepszych nadesłanych prac powstanie wystawa pokonkursowa, która przez rok będzie wędrować po rozmaitych szkołach, urzędach, muzeach przyrodniczych i innych placówkach. Jej zasadniczy cel to uwrażliwienie na naszą rodzimą przyrodę, popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie postaw przyjaznych naturze.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa: http://www.salamandra.org.pl/fotoeko.html

oraz na stronie Foto-Kuriera: http://www.foto-kurier.pl/galerie/143,1,foto-eko-18/zan/