Konsultacje Społeczne – Kamionki 08.06.2017 godz. 17.00

Gorąco zachęcam Państwa do udziału w KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH dnia 08.06.2017r. w Szkole Podstawowej w Kamionkach jako najważniejszego wydarzenia merytorycznego w tym roku!  (reklamowane już wcześniej).

W ostatnich latach zauważyć można dużą interwencję deweloperów w zniekształcaniu rezydencjonalnego krajobrazu. Tendencja jest zauważalna na terenie całej gminy i wyraża się dzieleniem działek na mniejsze do 500-600m2 i stawianiem małych obiektów jednorodzinnych dwu-lokalowych lub w zabudowie „bliźniaczej” o niskim standardzie.

W konsekwencji na dużej początkowo działce, ponownie podzielonej, stawiane są od 4-8 lokali. Niejednokrotnie puste działki w otoczeniu istniejących dużych domów jednorodzinnych zabudowywane są małymi mieszkaniami o powierzchni 70-80m2. Stoi to w konflikcie z istniejącą rezydencjonalną zabudową oraz kłóci z zamysłem pierwotnych planów o niskiej intensywności dla tych terenów.

Na początku marca wysunęłam wniosek w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borówiec – arkusz nr 4. Celem takich zmian w planie jest ograniczenie gęstości zabudowy, a co za tym idzie budowy zespołów mieszkalnych – osiedli mieszkaniowych w otoczeniu istniejących domów jednorodzinnych o charakterze wiejskim.

Wielu z Państwa z pewnością chciałoby się wypowiedzieć co do powyższych kwestii -Kamionki 08.06.2017 godz. 17.00 będą właściwym miejscem. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele wielu środowisk: deweloperzy, RDOŚ, władze gminy.

Serdecznie zapraszam,

 Anna Maria Andrzejewska