Książka pt.”Borówiec – przyczynek do monografii” oficjalnie zaprezentowana!

Nasza świetlica wiejska w miniony wieczór była najprawdopodobniej najliczniej odwiedzanym miejscem w Borówcu. Wszystko za sprawą promocji publikacji pt. „Borówiec – przyczynek do monografii”, która powstała z inicjatywy p. Tomasza Grześkowiaka. Była to okazja do poznania genezy pomysłu na książkę o Borówcu, wysłuchania opowieści o powstawaniu poszczególnych artykułów, jak również zdobycia egzemplarzy z dedykacją od autorów.

fot. Łukasz Grzegorowski

Poniżej przestawiamy, cytując za „Kórniczaninem”, listę autorów publikacji:
„Dr Ilona Potocka przygotowała rozdział zatytułowany „Środowisko fizyczno-geograficzne Borówca i okolic”. Temat „Borówiec na kartach historii” to owoc współpracy Grzegorza Kubackiego i Elżbiety Bartkowiak. Kazimierz Krawiarz przedstawił życiorys dr Leona Langnera. „Dzieje borówieckiej szkoły” zebrała i opracowała Justyna Wagner. „Historię i współczesność parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin” opisał Grzegorz Maślanko. Rozdział o Obserwatorium Astrogeodynamicznym przedstawił Łukasz Grzegorowski. Jerzy Lechnerowski, z perspektywy burmistrza przedstawił „Rozwój Borówca po 1990 roku”. Wstęp, podsumowanie oraz „Dzieje Borówca po 1955 roku” przygotował Tomasz Grześkowiak.  Większość fotografii współczesnego Borówca to dzieła Jarosława Janowskiego.

fot. Łukasz Grzegorowski
fot. Łukasz Grzegorowski

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki: autorom; osobom, które wzięły udział w rozmowach, dzieląc się swoją wiedzą; sponsorom; Stowarzyszeniu Przyjazny Borówiec; Drukarni Abedik; Miastu i Gminie Kórnik. Dziękujemy również sołtyskom Borówca za zorganizowanie wydarzenia promującego, a Państwu za tak liczne przybycie! Największe podziękowania składamy jednakże na ręce pana Tomasza Grześkowiaka, który dzięki swej determinacji przyczynił się do powstania tejże publikacji. Dziękujemy!

fot. Łukasz Grzegorowski
fot. Łukasz Grzegorowski

Uprzejmie informujemy, że publikacja będzie bezpłatnie kolportowana bezpośrednio do domów borówczan. Przewidziano po jednym egzemplarzu na każdy dom, prosimy zatem wyczekiwać naszych kurierów w postaci sołtysek, członków rad sołeckich i radnych miejskich. O zakończeniu kolportażu książki poinformujemy Państwa osobnym wpisem.

Życzymy miłej lektury!