Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy określające zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz zasady oceniania i klasyfikowania uczniów.

Uchwalone zostało rozporządzenie, dzięki któremu możliwe będzie prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne