List do Polskich Sieci Energetycznych S.A.

W trzecim kwartale br. w ramach Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miasta i Gminy Kórnik odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych S.A., którego celem było omówienie zagadnienia przebudowy linii najwyższych napięć w rejonie GPZ Kromolice. Ze względu na fakt, iż nie na wszystkie pytania udzielone zostały odpowiedzi Rada na ostatniej sesji  skierowała prośbę o pisemne ustosunkowanie się do poniższych niejasności.

  • Jaki jest stan prawny funkcjonującej obecnie linii relacji Plewiska – Kromolice- czy dla inwestycji uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomiono właściwy organ o zakończeniu budowy?
  • Czy istnieje możliwość bieżącego przekazywania pomiędzy PSE S.A. a UMiG Kórnik informacji o aktualnych wynikach pomiarów pola elektromagnetycznego i hałasu, wykonywanych przez PSE S.A. w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej; czy aktualne wyniki pomiarów są na bieżąco przekazywane do instytucji kontrolnych; jeśli tak prosimy o udzielenie informacji o rodzaju pomiarów i instytucji do których wyniki pomiarów SA przekazywane?
  • Czy w ocenie PSE S.A. istnieje możliwość ciągłego monitorowania pola elektromagnetycznego bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną?
  • Według jakich norm realizowano dotychczasowe inwestycje PSE S.A. na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz według jakich norm następuje eksploatacja tychże inwestycji? Prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
  • Według jakich zasad określana jest strefa ochronna linii elektroenergetycznych realizowanych i użytkowanych przez PSE S.A.; skąd biorą się różnice w szerokościach tychże stref, regulujących m.in. odległość nowej zabudowy od funkcjonujących linii elektroenergetycznych; czy szerokość tych stref wynika z dokumentów wewnętrznych PSE S.A.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie i udostępnienie przedmiotowych norm lub wytycznych.
  • Czy PSE S.A. przewiduje współfinansowanie wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Kórnik – co mogłoby wpłynąć pozytywnie na postrzeganie PSE S. A. przez mieszkańców Miasta i Gminy?

 

Pytania zostały skierowane do PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej.

Odpowiedzi ogłoszone zostaną na eBorówiec.pl w chwili ich otrzymania.