Modernizacja dróg: Maślakowa

Jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowana ul. Maślakowa w Borówcu. Przetarg został rozstrzygnięty i wybrana została firma NODO Sp. z o.o. z Leszna. Mimo, iż kwota zaoferowana za realizację zadania przekraczała zarezerwowaną w budżecie – burmistrz zarządzeniem zadecydował o przeniesieniu środków i jej realizacji. Podpisanie umowy zaplanowano na 31.08.2021 r., termin realizacji 3 m-ce od podpisania umowy. 

Fragment ul. Grzybobranie. Po licznych pertraktacjach w kwestii zamiany gruntów z Nadleśnictwem oraz późniejszych negocjacjach z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie realizacji (odcinek drogi powiatowej), przygotowywana jest dokumentacja projektowa w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Kwestia formalno-prawna fragmentu ul. Grzybobranie zostanie rozstrzygnięta w tym roku, natomiast uzyskanie pozwolenia oraz jej budowa zostaną przesunięte na rok przyszły.