Nabór do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik

20 marca 2023 r. rusza nabór na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik.

W dniach od 20.03.2023 r. – 31.03.2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podstawą przyjęcia dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2023/2024, jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Druk deklaracji należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły), w terminie od 27.02.2023 r. godz. 8:00 do dnia 10.03.2022 godz. 15.00.

W dniach od 20.03.2023 r. – 07.04.2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kórnik.