Nabór wniosków o stypendia sportowe!

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2020

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr XLII/560/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ogłasza nabór wniosków w zakresie stypendiów sportowych na rok 2020.

Wnioski można składać do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych, Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród sportowych znajdują się na stronie: https://www2.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Ruszyl_nabor_wnioskow_o_stypendia_sportowe_/

Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tel. 618 170 411 wew. 680