Najważniejsze informacje z Gminy Kórnik

W dniu 5 maja odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych i samorządu Kórnika. Przedstawiono wspólną deklarację polubownego zakończenia trwającego od kilku lat procesu, w którym PSE domaga się od gminy 22,8 mln  złotych. Kluczowa dla sprawy była decyzja Rady Miasta i Gminy, która zabezpieczyła w budżecie kwotę 300 tys. zł tytułem ugody. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie ugody podejmie sąd na rozprawie planowanej w czerwcu br.

Z dniem 1 lipca Burmistrz Jerzy Lechnerowski postanowił powołać na stanowisko drugiego wiceburmistrza aktualnego Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik pana Przemysława Pacholskiego.

W dniu 24.05.2016 Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

W dniu wczorajszym na stronach Urzędu Marszałkowskiego ogłoszony został konkurs w ramach poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Wystąpiłam z wnioskiem uczestnictwa i złożenia dokumentacji konkursowej na realizację obiektu gimnazjum w Kamionkach. W chwili obecnej po przeprowadzeniu przetargu najniższa zadeklarowana w ofertach kwota to ok. 18 mln zł. Z powyższych względów celowym jest poszukanie zewnętrznych źródeł dofinansowania.

Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwaliła zmianę uchwały budżetowej, w której zatwierdzono środki pod wykonanie progów zwalniających na ul. Pod Lasem i Pod Borem oraz modernizację ul. Maślakowej w sołectwie Borówiec Nowy. Oba zadania są w połowie finansowane przez mieszkańców i stanowią ich inicjatywę lokalną.